REKLAMAT E PLAYERAVE NUK KONTROLLOHEN NGA NE!
SAGA E PERANDORIT PILAF: PJESA 1 PJESA 2 PJESA 3 PJESA 4 PJESA 5 PJESA 6 PJESA 7 PJESA 8 PJESA 9 PJESA 10 PJESA 11 PJESA 12 PJESA 13
SAGA E TOURNAMENTIT:
PJESA 14 PJESA 15 PJESA 16 PJESA 17 PJESA 18 PJESA 19 PJESA 20 PJESA 21 PJESA 22 PJESA 23 PJESA 24 PJESA 25 PJESA 26 PJESA 27 PJESA 28
SAGA E USHTRISË ME FJONGO TË KUQE:
PJESA 29 PJESA 30 PJESA 31 PJESA 32 PJESA 33 PJESA 34 PJESA 35 PJESA 36 PJESA 37 PJESA 38 PJESA 39 PJESA 40 PJESA 41 PJESA 42 PJESA 43 PJESA 44 PJESA 45
SAGA E GJENERALIT BLU:
PJESA 46 PJESA 47 PJESA 48 PJESA 49 PJESA 50 PJESA 51 PJESA 52 PJESA 53 PJESA 54 PJESA 55 PJESA 56 PJESA 57
SAGA E KOMANDIT TË KUQ:
PJESA 58 PJESA 59 PJESA 60 PJESA 61 PJESA 62 PJESA 63 PJESA 64 PJESA 65 PJESA 66 PJESA 67
SAGA E PARASHIKUESES:
PJESA 68 PJESA 69 PJESA 70 PJESA 71 PJESA 72 PJESA 73 PJESA 74 PJESA 75 PJESA 76 PJESA 77 PJESA 78 PJESA 79 PJESA 80 PJESA 81 PJESA 82 PJESA 83
SAGA E TIEN SHINHAN:
PJESA 84 PJESA 85 PJESA 86 PJESA 87 PJESA 88 PJESA 89 PJESA 90 PJESA 91 PJESA 92 PJESA 93 PJESA 94 PJESA 95 PJESA 96 PJESA 97 PJESA 98 PJESA 99 PJESA 100 PJESA 101
SAGA E KING PIKOLOS:
PJESA 102 PJESA 103 PJESA 104 PJESA 105 PJESA 106 PJESA 107 PJESA 108 PJESA 109 PJESA 110 PJESA 111 PJESA 112 PJESA 113 PJESA 114 PJESA 115 PJESA 116 PJESA 117 PJESA 118 PJESA 119 PJESA 120 PJESA 121 PJESA 122
SAGA E PIKOLO JR:
PJESA 123 PJESA 124 PJESA 125 PJESA 126 PJESA 127 PJESA 128 PJESA 129 PJESA 130 PJESA 131 PJESA 132 PJESA 133 PJESA 134 PJESA 135 PJESA 136 PJESA 137 PJESA 138 PJESA 139 PJESA 140 PJESA 141 PJESA 142 PJESA 143 PJESA 144 PJESA 145 PJESA 146 PJESA 147 PJESA 148 PJESA 149 PJESA 150 PJESA 151 PJESA 152 PJESA 153(FUNDI)

                                                                                                                                           


                                                                                                                                              
PERSHKRIM I SHKURTER 
Dikur, në një tokë të magjepsur, jetonte një mësues i moshuar me emrin Gohan. Plaku gjeti një foshnje të brakstisur dhe e rriti si djalin e tij. Tani djali i rritur, i njohur si Goku duhet të kujdeset për pronën mistike të gjyshit.