REKLAMAT E PLAYERAVE NUK KONTROLLOHEN NGA NE!

                                                                                                                                               


                                                                                                                                              
PERSHKRIM I SHKURTER 
Maçoku i famshëm mbron qytetin e San Lorencos, një tokë e padukshme për botën e jashtme.